Centered RidingCentered Riding is een benadering van paardrijden die draait om het ontwikkelen van de balans en het (lichaams)bewustzijn van de ruiter. De Centered Riding-methode is ontwikkeld door Sally Swift en is universeel toepasbaar; ruiters uit alle hippische disciplines kunnen via CR beter en bewuster leren rijden.Centered Riding neemt de balans en de mentaliteit van de ruiter als uitgangspunt vanuit het idee dat het paard de ruiter spiegelt. Door als ruiter aan je eigen balans en lichaamsbewustzijn te werken, maak je indirect je paard bewuster van zijn lichaam. Daardoor gaat hij zich bewegen met meer balans en coördinatie. Rijden kan zo een subtiele, harmonieuze wisselwerking worden tussen ruiter en paard.
 

De Centered Riding-benadering gaat uit van vier basisprincipes:
- Bouwstenen
- Ademhaling
- Zachte ogen
- Centreren

Bouwstenen:
Om je verticale balans te vinden op het paard kun je je voorstellen dat je je benen/voeten, bekken, ribbenkast, nek en hoofd als bouwstenen recht op elkaar stapelt. Zit je goed opgestapeld, dan zitten oor-schouder-heup-enkel op één lijn (loodlijn) en zit je ‘boven je voeten’, in een vergelijkbare balans als wanneer je op de grond staat. Je wervelkolom is goed opgericht en wordt gestabiliseerd door de omliggende spieren.
 

Ademhaling:
Je manier van ademen heeft veel invloed op je fysiek en mentaal functioneren. Belang rijk is dat je je ademhaling ‘omlaag’ kunt brengen. Daarbij adem je in een rustig ritme naar je onderbuik en onderrug toe, in plaats van hoog (via je ribbenkast) en oppervlakkig adem te halen. De lage (buik)ademhaling zorgt voor fysieke en mentale ontspanning en vergroot je balans en lichaamsbewustzijn.
 

Zachte ogen:
Door een breed gezichtsveld te houden zonder op één punt te focussen ontspan je je blik. Je ogen zijn dan ‘zacht’, gericht op het opnemen van de gehele omgeving. Dit in tegenstelling tot harde ogen, die ingespannen naar één punt kijken. Naar één punt kijken zorgt voor verstarring. Zachte ogen zorgen daarentegen voor ontspanning. Je bent je bewuster van jezelf en van de ruimte om je heen en kunt daardoor als ruiter beter en gedetailleerder voelen wat je doet en hoe je paard daarop reageert.
 

Centreren:
Centreren houdt in: je midden vinden en van daaruit bewegen. Voor ‘midden’ kun je ook lezen: zwaartepunt, centrum. Je zwaartepunt is gesitueerd in je bekkengebied. Je kunt het visualiseren als een bal die in de kom van je bekken ligt. Kun je de ‘bal’ op zijn plaats houden, dan ben je gecentreerd en zit je in balans op je paard. Je kunt dan de bewegingen van je paard als het ware in je lichaam absorberen en zo recht en (optisch) stil blijven zitten, in plaats van alle kanten op te wiebelen (te los)of te stuiteren (te strak).

 

Deze vier basisprincipes vormen de pijlers van de CR-methode. Ze winnen aan kracht door ze aan te vullen met twee extra ‘ingrediënten’: aarden en heldere intentie.

Aarden:
Als je geaard bent, voel je verbinding met de grond/aarde, waardoor je meer stabiliteit krijgt. Als je goed in balans en stevig op de grond staat, met je gewicht goed verdeeld over beide voeten, ben je geaard. Op het paard kun je jezelf aarden door denkbeeldig met je voeten stevig in vochtig zand te staan, of door je voor te stellen dat je voetzolen als magneten naar de aarde zakken.

Heldere intentie:
Heldere intentie wil zeggen dat je eenduidig bent in je handelen doordat je handelt vanuit mentale zekerheid. Je stelt je voor dat het gewoon gaat gebeuren, zonder je fysiek of mentaal schrap te zetten. In het rijden is een heldere intentie heel belangrijk om op een ontspannen manier leiding te geven aan het paard.

Inloggen
stalskyjafar.nl - site by site by Kant en Klare site uw eigen unieke website!