Cursussen


Regelmatig organiseer ik cursussen rond een bepaald thema.
Hieronder vind je informatie over het actuele cursusaanbod (naar beneden scrollen):

Indoor wintercursus 4 zaterdagen Engelbert 2018-2019
‘Paardvriendelijk dressuurmatig rijden vanuit een biomechanisch perspectief’


Data: 15 dec, 19 jan, 16 feb, 16 mrtLocatie:
Accommodatie Katja Mehlhorn, Engelbert (nabij Groningen) www.katjamehlhorn.nl

De winterperiode is een goed moment om als ruiter samen met je paard eens helemaal back to basic te gaan. Werken aan nageeflijkheid, een fijne aanleuning, correcte lengtebuiging en het rechtrichten van je paard.

Deze wintercursus van vier zaterdagen biedt je de mogelijkheid om onder deskundige begeleiding met je paard aan deze aspecten van de dressuurmatige basis te werken. In klein groepsverband (max. 6 deelnemers) en op een fijne plek, met binnenbak en verwarmde cursusruimte.
De cursusdagen zijn ook los te volgen, deelname aan alle vier dagen is dus niet nodig of verplicht - maar wel leuk!

De lessen tijdens de wintercursus bestaan uit een combinatie van Centered Riding en dressuurmatig rijden vanuit een biomechanisch perspectief. Daarbij staat ontspanning bij ruiter en paard voorop.
Door de biomechanische onderbouwing (theorie) krijg je meer inzicht in hoe het paard beweegt en hoe je zijn bewegingen op een positieve manier verder kunt ontwikkelen.
Centered Riding leert je daarbij om als ruiter je eigen balans, ontspanning en lichaamsbewustzijn te ontwikkelen en daarmee je paard in staat te stellen zich beter te bewegen.
Het motto van deze cursus zou daarom ook kunnen luiden: verbeter je paard, begin bij jezelf!

Je kunt zowel met als zonder eigen paard meedoen; voor drie deelnemers zonder eigen paard is er een lespaard beschikbaar, een goed getrainde, fijn gereden en betrouwbare IJslander.

Wat kun je verwachten?
Per cursusdag ligt de nadruk op 1 specifiek aspect van de dressuurmatige basis, maar wel binnen het kader van die basis als geheel:

Cursusdag 1: Fysieke en mentale ontspanning als basis voor nageeflijkheid
Cursusdag 2: Aanleuning: een positieve teugelverbinding met je paard
Cursusdag 3: Lengtebuiging: voltes en wendingen rijden met balans en souplesse
Cursusdag 4: Het paard rechtrichten vanuit je zit

Elk van de aspecten wordt tijdens de cursus door middel van een combinatie van theorie, grondoefeningen, demo’s en intensieve instructie zodanig uitgediept dat je als ruiter beter gaat begrijpen en voelen wat ze inhouden.

 

Alle deelnemers, ook degenen die alleen 1 of 2 dagen meedoen, krijgen bovendien een theorie handout met daarin uitleg over deze vier aspecten van de dressuurmatige basis en de biomechanische achtergrond ervan.

Voor wie is de cursus bedoeld?
De wintercursus staat open voor ruiters en paarden van verschillende niveaus.
Je dient als ruiter in ieder geval de basis goed te beheersen, ofwel: zelfstandig te kunnen rijden in stap, draf en galop.
De minimumleeftijd voor deelname is 16 jaar. Je paard moet in ieder geval 5 jaar oud zijn.

Er is plaats voor maximaal zes deelnemers.

Heb je geen eigen paard? Geen probleem, er  is plaats voor maximaal drie deelnemers zonder eigen paard. Zij kunnen gebruikmaken van een lespaard van Marieke. Dit zijn fijn gereden, goed getrainde IJslandse paarden.

Globaal tijdschema
09.30     Aankomst, ontvangst, kopje koffie/thee
10.00     Theorie (Powerpoint presentatie) / oefeningen / demo
11.30     Les 1 (1-2 deelnemers)*
12.30     Pauze en lunch
13.30     Les 2 (1-2 deelnemers)
14.30     Les 3 (1-2 deelnemers)
15.30     Koffie/thee/evaluatie/vragen beantwoorden
16.00     Afronding

*Afhankelijk van het aantal deelnemers kan ook gekozen worden voor twee kortere lessen van 30 min. per combinatie, in plaats van één langere les van 60 min.

Wat kost het?
Vier cursusdagen, deelname met eigen paard:                               EUR 300,-
Vier cursusdagen, deelname met lespaard:                                    EUR 360,- (huur lespaard EUR 15,- per dag)
Losse cursusdag, met eigen paard:                                                EUR 75,-
Losse cursusdag met lespaard:                                                      EUR 90,- (huur lespaard EUR 15,- per dag)
Stalling en hooi eigen paard                                                             EUR 40,- (EUR 10,- per dag)
Bij de kosten zijn koffie, thee, tussendoortjes en lunch inbegrepen.

Data
Za 15 dec: Lesochtend 1 Ontspanning en nageeflijkheid
Za 19 jan:  Lesochtend 2: Aanleuning
Za 16 feb:  Lesochtend 3: Lengtebuiging
Za 16 mrt:  Lesochtend 4: Rechtrichten

Aanmelden
Aanmelden voor de cursus kan bij Marieke, per mail of whatsapp/telefoon:
thoka03@gmail.com
06-12932888


 

Dagcursus
In drie stappen naar een goede tölt


Deze cursus heb ik inmiddels zowel op mijn eigen locatie als in Engeland gegeven, en de deelnemers waren erg positief.
In het voorjaar van 2019 zal ik deze cursus weer op mijn eigen locatie organiseren, op een nader te bepalen datum.
Ook geef ik de cursus op aanvraag op andere geschikte locaties, voor groepjes van 4-8 ruiters.


Samen met je paard genieten van een fijne tölt?
Met een gelijkmatige viertakt?
Met alleen een heel licht teugelcontact, of zelfs met een doorhangende teugel?
Met tempocontrole, lichtheid en bewegingsgemak?

 


Door middel van een goede voorbereiding van de tölt is dit allemaal mogelijk.
Het belangrijkste hierbij is dat de ruiter de tölt vanuit de zit kan rijden, en dat het paard leert om geleidelijk het bewegingsritme op te voeren.
Hier kun je aan werken door middel van de volgende drie stappen, die voor mij de basis vormen van de tölt-training:

1. Slow motion stap: om balans, coördinatie, concentratie en een begin van verzameling te verkrijgen

2. Het ritme in stap opvoeren tot staptölt ofwel ‘walk’ (de ‘brug’ tussen stap en tölt)

3. Geleidelijke overgangen rijden van stap naar walk naar tölt en weer terug

Indeling cursus:

Ochtend:
Powerpoint presentatie over de drie stappen naar een goede tölt, ondersteund met videomateriaal.

Tölt-demo: Hoe bereidt de ruiter het paard voor op de tölt, hoe ondersteunt hij het paard in tölt met zit en hulpen.

Les1 (les in tweetallen)
- Voorbereidende oefeningen
- Staptölt oefenen

Lunch

Middag:
Les 2 (les in tweetallen)
Van staptölt naar tölt
Nadruk op zithulpen, zodat de teugelhulpen zo licht mogelijk kunnen blijven.

Evaluatie en afronding

Kosten (inclusief uitgebreide lunch):
Met eigen paard:  EUR 75,- Vanaf 1-1-2018: EUR 85,-
Met lespaard:       EUR 85,- (gebruik lespaard alleen mogelijk op mijn thuislocatie in De Punt)
 

Aanmelden
Aanmelden voor de cursus kan bij Marieke, per mail of whatsapp/telefoon:
thoka03@gmail.com
06-12932888

Inloggen
stalskyjafar.nl - site by site by Kant en Klare site uw eigen unieke website!